Site news

อยากทราบว่าความสูง 176 ซม. น้ำหนัก 87 กก. มีคุณสมบัติไม๊ครับ

 
รูปภาพของธีรเชษฐ์ ศุภนิตินันทน์
อยากทราบว่าความสูง 176 ซม. น้ำหนัก 87 กก. มีคุณสมบัติไม๊ครับ
โดย ธีรเชษฐ์ ศุภนิตินันทน์ - Friday, 29 January 2553, 5:25PM
 

อยากทราบว่าความสูง 176 ซม. น้ำหนัก 87 กก. มีคุณสมบัติไม๊ครับ

ผมดูในคู่มือ มันเกิน ไม่แน่ใจเขาจะให้สอบไม๊ครับ

thee