Site news

เพิ่มข้อสอบ Pre-Test คอร์สติวเข้ม ตุลาคม 52

 
รูปภาพของน.ท.เอกชัย สิงห์ทอง
เพิ่มข้อสอบ Pre-Test คอร์สติวเข้ม ตุลาคม 52
โดย น.ท.เอกชัย สิงห์ทอง - Tuesday, 27 October 2552, 7:40PM
 
ทางสถาบันได้เพิ่มข้อสอบ Pre-test ที่ใช้ทดสอบนักเรียนของ GCT ในคอร์ส ติวเข้ม ตุลาคม 52 แล้วนะครับ น้อง ๆ คนใดสนใจจะทดสอบความรู้ดู ก็ลองได้เลยนะครับ ในรายวิชา Great Cadet Tutor Test