Site news

ข้อสอบที่ใช้ในการสอบมีเนื้อหารายวิชาแบบไหนค่ะ

 
รูปภาพของศิริลักษณ์ ก้านสนธิ์
ข้อสอบที่ใช้ในการสอบมีเนื้อหารายวิชาแบบไหนค่ะ
โดย ศิริลักษณ์ ก้านสนธิ์ - Friday, 22 October 2553, 10:01PM
 

 มีกี่วิชา  ค่ะ

 ช่อยบอกหน่อยน่ะ

ว่ามีวิชาไหนบ้างค่ะ

จะได้ศึกษาไว้ค่ะแล้วจบ ปวช . นี้สอบได้ป่ะค่ะ


รูปภาพของเจติวรรษ วงศ์ธรรม
ตอบ: ข้อสอบที่ใช้ในการสอบมีเนื้อหารายวิชาแบบไหนค่ะ
โดย เจติวรรษ วงศ์ธรรม - Thursday, 11 November 2553, 7:56PM
 

มีสามวิชาครับ

คณิต100ข้อ

วิทย์-อังกริดอย่างล่ะ50ข้อ